Asadoya Yunta song lyrics

SAKAMOTO RYUICHI Asadoya Yunta Lyrics
Rate these lyrics!

Are you asking yourself what are the lyrics to Asadoya Yunta performed by SAKAMOTO RYUICHI? Our Asadoya Yunta lyrics have been rated for accuracy by our readers and received 9 out of 10 based on 50 ratings.
Sa kimi we nonaka no ibara no hana ka (sa yui yui)
Kurete kaereba yarehoni hiki tomeru
(mata Hari no chindara kanushama yo)

Sa ureshi hazukashi ukina o tatete (sa Yui Yui)
nushi wa shirayuri yarehoni mama naranu
(mata hari no chindara kanshama yo)

Sa takusa toru nara izayoi tsukiyo (sa yui yui)
futari de kigane mo yarehoni mizu irazu
(mata hari no chindara kanushama yo)

Sa somete agemasho konji no kosode (sa Yui Yui)
kakete okureyo nasake no tasuki
(mata Hari no chindara kanushama yo)Back to: SAKAMOTO RYUICHI lyrics

SAKAMOTO RYUICHI Lyrics for sakamoto ryuichi asadoya yunta lyrics