Usahay song lyrics

SOUTHBORDER Usahay Lyrics
Rate these lyrics!

Are you asking yourself what are the lyrics to Usahay performed by SOUTHBORDER? Our Usahay lyrics have been rated for accuracy by our readers and received 10 out of 10 based on 23 ratings.
Usahay, nagadamgo ako
Nga ikaw ug ako nagkahigumaan
Nganong damguhon ko ikaw
Damguhon ko kanunay sa akong kamingaw

Usahay, nagamahay ako
Nganong nabuhi pa
Nianing kalibutan
Kay nganong gitiawtiawan
Ang guma ko kanimo
Kanimo, da.Back to: SOUTHBORDER lyrics

SOUTHBORDER Lyrics for southborder usahay lyrics